Skip to main content

تگها

مسیر دسترسی

منوی اصلی -> کاتالوگ -> تگها

تگها یا برچسبها کلماتی هستند که به محصول مرتبط می شوند. با استفاده از برچسب ها میتوانید دسته‌بندی‌های منعطفتری را برای کالاها ایجاد کنید که کاربر بر اساس آنها می تواند تمامی محصولاتی که برچسب مشترک دارند را مشاهده کند. یک محصول می تواند چندین برچسب داشته باشد.

تگ های کالا

استفاده از برچسب به هدف راهنمایی کاربران در یافتن کالاها یا محتوای مرتبط انجام میگیرد. با زیاد کردن تعداد آنها موجب سردرگمی کاربران و ایجاد دسته بندی هایی بدون کالا یا کالای اندک میشوید که مطلوب نیستند.

هنگام درج محصول در صورتی که در فیلد تگها، برچسبی را برای محصول درنظر بگیرید در این بخش نمایش داده می شود. در این صفحه نمایی از کلیه برچسب‌های ثبت شده برای محصولات را مشاهده می‌کنید. این صفحه به شما نام برچسب ها و تعداد محصولاتی که از هر برچسب استفاده می کنند را نشان می دهد. برای هر چسب یک گزینه حذف درنظر گرفته شده است که می توانید با کلیک بر روی حذف یک تگ را حذف نمایید.