Skip to main content

تنظیمات فروشندگان:

این قسمت چگونگی تعریف تنظیمات فروشندگان فروشگاه شما را توضیح می دهد. تنظیمات فروشندگان شامل این موارد می شود: تعداد فروشندگانی که نمایش داده می شوند، نمایش با عدم نمایش فروشندگان در صفحه جزئیات کالای فروشگاه و...

برای مدیریت تنظیمات فروشندگان:

به معنای پیکربندی، سپس تنظیمات و پس از آن تنظیمات فروشندگان بروید. پنجره تنظیمات فروشندگان نمایش پیدا می‌کند:

تنظیمات فروشندگان را به صورت زیر تعریف کنید:

. مجوز اقدام مشتری ها برای حساب کاربری فروشنده: در ابتدا باید یک درخواست فروشنده توسط یک کاربر پر شود و پس از آن حساب کاربری فروشنده ایجاد می شود. درخواست توسط ایمیل به صاحب فروشگاه فرستاده می شود تا پذیرفته شود.

یادداشت: منظوره دسترسی به بخش مدیر، صاحب فروشگاه باید یک رکورد مشتری مناسب به نقش " فروشنده" اضافه کند.

. مجوز مشتریان برای ارتباط با فروشندگان (فرستادن ایمیل با استفاده از فرم مکاتبه). این عملکرد در صفحه جزئیات فروشنده در فروشگاه عمومی قابل دسترسی است. ویژگی های تعیین زبان در موارد چند زبانه پشتیبانی نمی شود.

. مجوز جستجو بر اساس فروشنده را در صفحه جستجوی پیشرفته به مشتریان بدهید.

. مجوز فروشندگان برای ویرایش اطلاعات به فروشندگان اجازه می دهد تا اطلاعات شخصی در فروشگاه عمومی داشته باشند.

. برای اطلاع رسانی و یا عدم اطلاع رسانی در مورد تغییرات اطلاعات فروشنده به مدیر گزینه را انتخاب کنید.

. این گزینه تعداد فروشندگانی که نمایش داده میشوند را در بلوک جهت یابی فروشنده در بخش مدیر را نشان می دهد.

. برای نمایش و یا عدم نمایش فروشنده در صفحه جزئیات کالا ( در صورت ارتباط) این گزینه را انتخاب کنید.

. حداکثر تعداد کالاها برای هر فروشنده

منابع مرتبط:

فروشندگان

بر پایی مشتری ها