Skip to main content

تنظیمات مالیات

تنظیمات مالیات

کلیه تنظیماتی که به مالیات فروشگاه مرتبط شود در این بخش قرار می گیرد.

تب تنظیمات مالیات شامل ۴ بخش عمومی، آدرس پیش فرض مالیات، نمایش مالیات، حمل و نقل، پرداخت و VAT است که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم:

بخش اول عمومی دسته مالیاتی پیش‌فرض : دسته مالیاتی را به صورت پیش فرض برای محصولات انتخاب کنید. مالیات برپایه : در این بخش تعیین کنید مالیات بر پایه چه چیزی باشد. مالیات براساس آدرس نقطه تحویل : با فعال سازی این گزینه می توانید تعیین کنید چه زمان از آدرس نقطه تحویل (اگر نقطه تحویل انتخاب شده بود) برای محاسبه مالیات استفاده شود.

عمومی

بخش دوم آدرس پیش فرض مالیات در این بخش می توانید آدرس پیش فرض فروشگاه خود را وارد کنید.

آدرس پیش فرض برای مالیات

بخش سوم نمایش مالیات به مشتریان اجازه می دهد نوع نمایش مالیات را انتخاب کنند : با فعال سازی این گزینه به کاربران اجازه انتخاب نوع مالیات را می دهید (اگر چند مدل مالیات تعریف شود کاربر می تواند انتخاب کند از کدام مالیات استفاده کند) نمایش نوع مالیات : می توانید تعیین کنید فیلد مالیات شامل نوشته مالیات و یا بدون مالیات باشد. قیمت های شامل مالیات : با فعال سازی این گزینه می توانید تعیین کنید قیمت وارد شده شامل مالیات است یا خیر. نمایش پسوند های مالیاتی : با فعال سازی این گزینه امکان نمایش آواتار مالیاتی را می دهید (آواتار مالیات، بدون مالیات) نمایش همه نرخ های تایید شده مالیات : با فعال سازی این گزینه می توانید تعیین کنید آیا هر نرخ مالیاتی روی خط جداگانه نمایش داده شود (صفحه سبد خرید) مالیات های صفر را پنهان کن : با فعال سازی این گزینه 0 های مالیات خلاصه سازی می شود. عدم نمایش مالیات در خلاصه سفارش : با فعال سازی این گزینه می توانید تعیین کنید برای خلاصه کردن در هنگامی که قیمت نشان داده می شود مالیات مخفی شود. مجبور به بدون مالیات شدن جمع جزء سفارش : برای حذف همیشگی مالیات از سفارش زیر مجموعه (صرف نظر از نوع مالیات نشان داده شد) این گزینه را فعال کنید. این تنظمیات فقط برای صفحاتی که کل سفارش نشان داده می شود اعمال می شود.

نمایش مالیات بخش چهارم حمل و نقل ارسال مشمول مالیات : در صورت فعال سازی ارسال کالا شامل مالیات می شود. با فعال کردن این گزینه، موارد زیر فعال خواهد شد. قیمت ارسال شامل مالیات : در صورت فعال سازی نرخ حمل و نقل شامل مالیات می شود. ارسال کلاس مالیاتی : در این بخش می توانید کلاس مالیاتی را انتخاب کنید.

بخش پنجم پرداخت روش پرداخت هزینه های اضافی مشمول مالیات است : در صورت فعال سازی روش پرداخت هزینه های اضافی شامل مالیات می شود. با فعال کردن این گزینه، موارد زیر فعال خواهد شد. روش پرداخت هزینه های اضافی شامل مالیات : کلاس روش پرداخت هزینه اضافی مالیات : کلاس مالیات را را برای محاسبه هزینه مالیات نوع سفارش انتخاب کنید.

بخش ششم VAT مالیات ارزش برافزوده اروپا فعال شده : برای فعال کردن مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا این گزینه را فعال کنید. (این تنظیمات برای خارج از کشور است) با فعال کردن این گزینه، موارد زیر فعال خواهد شد. کشور فروشگاه شما : انتخاب کشور فروشگاه برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اروپا. مجوز معافیت مالیات بر ارزش افزوده : در صورتی که می خواهید این فروشگاه به مشتریان واجد شرایط مالیات بر ارزش افزوده مجوز معاف از مالیات بر ارزش افزوده را بدهد این گزینه را فعال کنید. فرض همیشه معتبر بودن مالیات بر ارزش افزوده : برای گذشتن از اعتبارسنجی مالیات بر ارزش افزوده این گزینه را فعال کنید ، شماره های مالیات بر ارزش افزوده همیشه معتبر خواهند بود. استفاده از وب سرویس : : اگر می خواهید از وب سرویس اتحادیه اروپا برای اعتبارسنجی شماره مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنید این گزینه را فعال کنید. نکته بسیار مهم : اگر این گزینه را فعال کردید، فیلد کشور را از فرم ثبت نام غیر فعال نکنید. با خبر سازی مدیر زمانی که شماره مالیات بر ارزش افزوده جدید ثبت شد : اگر شما می خواهید زمانی که یک شماره مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد از طریق ایمیل مطلع شوید این گزینه را فعال کنید.

تنظیمات مالیات