Skip to main content

فروشگاه‌ها

فروشگاه‌ها

مهم ترین قسمت تنظیمات بخش فروشگاه است چرا که با این بخش شما تنظیمات کلی مربوط به فروشگاهتان را تعیین می‌کنید.

نام فروشگاه : نام فروشگاهتان را به صورت فارسی در این بخش وارد کنید. آدرس فروشگاه : URL وب‌سایت را در این بخش وارد کنید. به عنوان مثال https://yourdomain.com پروتکل امن فعال شده : در صورتی که از ssl استفاده می کنید این گزینه را فعال کنید. مقادیر هاست : مقدار های هاست را با www وبدون www را با کاما انگلیسی از هم جدا کنید و وارد کنید. زبان پیش فرض : در این بخش زبان پیش فرض سایت خود را وارد کنید. (اگر از چند زبان استفاده می‌کنید تعیین این بخش الزامی است) ترتیب نمایش : در این قسمت می‌توانید با شماره گذاری اولویت نمایش زبان ها را انتخاب کنید. نام شرکت : در این بخش نام شرکت خود را وارد کنید. (این فیلد را می‌توانید خالی بگذارید) آدرس شرکت : در این بخش آدرس شرکت خود را وارد کنید. (این فیلد را می‌توانید خالی بگذارید) شماره تلفن شرکت : در این بخش شماره تماس شرکت خود را وارد کنید. (این فیلد را می‌توانید خالی بگذارید) مالیات بر ارزش افزوده شرکت : در این بخش مالیات بر ارزش افزوده شرکت خود را وارد کنید. (این فیلد را می‌توانید خالی بگذارید)

تنظیمات فروشگاه ها