Skip to main content

امتیازدهی

امتیازدهی

بخش امتیازدهی به مشتری ها اجازه می دهد که برای اقدامات مشخص جایزه کسب کنند و امتیازهای خود را بر اساس خریدها و اقداماتی نظیر ثبت نام کسب کنند. کلیه تنظیماتی که به بخش امتیاز فروشگاه مرتبطت شود در این بخش قرار می گیرد.

بخش امتیاز شامل ۲ بخش عمومی و کسب امتیاز است که در ادامه به توضیحات آن می‌پردازیم.

بخش اول عمومی فعال شده : با فعال سازی این گزینه امکان استفاده از بخش امتیاز و دریافت امتیاز را به کاربران می‌دهید. نرخ تبدیل : در این بخش می‌توانید نرخ تبدیل امتیاز ها به مبالغ قابل استفاده در پرداخت ها را مشخص کنید. حداقل امتیاز برای استفاده : در این بخش می‌توانید حداقل امتیاز ها برای استفاده را مشخص کنید.

عمومی

بخش دوم کسب امتیاز امتیاز برای خریدها : در این بخش می توانید مبلغ امتیاز بابت خریدها را مشخص کنید (در این بخش مبلغ خرید را وارد می‌کنید مثلا 100000 IRR ) پس از صرف آن کسب خواهید کرد : در این بخش می توانید مقدار امتیاز بابت مبلغ تعریف شده در بالا را مشخص کنید ( مثلا 5. در این صورت هر 100000 ریالی که کاربر خرید کند 5 امتیاز به کاربر تعلق می گیرد) امتیاز برای ثبت‌نام : در این بخش می توانید مقدار امتیاز بابت ثبت نام اولیه را مشخص کنید (مثلا10. وقتی کاربر ثبت نام کند 10 امتیاز به کاربر تعلق می‌گیرد) فعال‌سازی امتیازات هدیه، بلافاصله : با فعال سازی این گزینه امتیازات هدیه، بلافاصله بعد از انجام محاسبات به کاربران تعلق می گیرد. نمایش مقدار درآمد کسب شده : با فعال سازی این گزینه میزان امتیاز کسب شده قبل از پرداخت نمایش داده می‌شود. امتیازات همه فروشگاه‌ها تجمیع شود : با فعال سازی این گزینه امتیازات هدیه تجمیع و در هر فروشگاه قابل استفاده است، در غیراینصورت هر فروشگاه امتیازات هدیه مخصوص به خود را دارد که فقط در همان فروشگاه قابل مصرف می‌باشد. سایز صفحه : در این بخش می‌توانید سایز صفحه برای تاریخچه امتیاز در صفحه "حساب من" را تعیین کنید.

کسب امتیاز