Skip to main content

تنظیمات فاکتور pdf

در هنگام راه اندازی یک فروشگاه ممکن است نیاز پیدا کنید تا به صورت خودکار فایل pdf استخراج کنید مثل فاکتورها یا صورت حساب ها و یا شرایط توافقنامه ها.

برای تعریف کردن تنظیمات pdf به منوی پیکربندی سپس منوی تنظیمات و بعد از آن تنظیمات عمومی متفرقه رفته و قسمت مربوط به تنظیمات pdf را ببینید.

تنظیمات pdf

. در قسمت لوگوی pdf، فایل لوگو را کشیده و سپس رها کنید تا آپلود شود. این فایل تصویری در PDF فاکتورهای سفارش نمایش داده خواهد شد. توصیه می‌شود که از یک تصویر کوچک استفاده کنید.

. در قسمت متن پایین فاکتور ( ستون سمت چپ)، متنی را که می‌خواهید در پایین فاکتورهای صادر شده نمایش داده شود وارد کنید.( ستون سمت چپ)

. در قسمت متن پایین فاکتور( ستون سمت راست)، متنی را که می‌خواهید در پایین فاکتورهای صادر شده نمایش داده شود وارد کنید.( ستون سمت راست)

. گزینه استفاده از نامه سایز صفحه را در صورتیکه میخواهید فایل pdf شما سایز صفحه نامه باشد انتخاب کنید. اگر این گزینه انتخاب نشده باشد سایز صفحه a۴ به صورت پیش فرض استفاده خواهد شد.

. اگر نمی‌خواهید که مشتری‌های شما بتوانند فاکتور pdf را برای سفارشاتی که هنوز قطعی نیستند بگیرند گزینه غیر فعال بودن فاکتور های pdf برای سفارشات ناکامل را انتخاب کنید.