Skip to main content

تنظیمات پرداخت

پرداخت مدیریت درگاه های پرداخت اینترنتی در وب سایت های فروشگاهی و نمایش صفحه پرداخت برای انتخاب دلخواه کاربر یکی از نیازهای کاربران است. هر فروشگاه اینترنتی بخشی برای پرداخت دارد و با توجه به مراحلی به سمت خرید هدایت شده و در نهایت پرداخت خود را انجام می دهد. با ایجاد یک محصول می‌خواهید هزینه ارسال و ...را جداگانه با توجه به مسیر های متفاوت هزینه های متفاوتی برای ارسال محصول در نگیرید تا هزینه های جاری به هزینه نهایی اعمال شود و سپس کاربر اقدام به پرداخت کند، باید از قسمت تنظیمات پرداخت اقدام کنید.

مسیر دسترسی
  • پیکربندی > پرداخت > روش های پرداخت

همچنین در این بخش شما می‌توانید نسبت به ویرایش اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و امکان پرداخت آنلاین را از طریق درگاه‌های مختلف در سایت خود فراهم کنید.

قسمت تنظیمات پرداخت شامل دو بخش روش های پرداخت و محدودیت های روش های پرداخت است. در بخش روش های پرداخت شما می‌توانید تنظیمات مربوط به درگاه ها و در بخش محدودیت های روش های پرداخت نیز تنظیمات مربوط به محدودیت های روش پرداخت را تنظیم کنید.

بخش اول روش های پرداخت

در این صفحه نمایی از کلیه درگاه های بانکی که در فروشگاه ایجاد شده است را مشاهده می‌کنید. همچنین می‌توانید اگر روش پرداخت و یا درگاه بانکی خاصی مد نظر شما است و در پنل وجود ندارد آن را با تیم فروش گستر در میان بگذارید تا برای شما فراهم شود.

روش های پرداخت

کنار هر رکورد روش پرداخت دو دکمه تنظیم و ویرایش وجود دارد. از طریق دکمه تنظیمات به تنظیمات درگاه دسترسی دارید و از طریق دکمه ی ویرایش می توانید درگاه را فعال یا غیر فعال و اولویت نمایش را تعیین نمائید.

ویرایش روش های پرداخت

بخش دوم محدودیت های روش های پرداخت

در این صفحه نمایی از استانها، شهر ها و یا کشورهایی که در فروشگاه ایجاد شده است را مشاهده می‌کنید. همچنین می‌توانید چک باکس ها را برای استان و یا شهر هایی که نمی خواهید پرداخت در آن ها موجود باشد را علامت گذاری کنید.

محدودیت های روش پرداخت