Skip to main content

تنظیمات انجمن

تنظیمات انجمن

بخش تنظیمات انجمن شامل ۴ بخش مشترک، مجوزها، سایز صفحه و فید ها است که در ادامه به توضیحات آن می‌پردازیم.

بخش اول عمومی انجمن فعال شده : با فعال سازی این گزینه نمایش انجمن در فروشگاه فعال می‌شود. قالب نسبی تاریخ و زمان : با فعال سازی این گزینه قالب نسبی و تاریخ و زمان فعال می‌شود. به عنوان مثال یک ماه پیش، یک ساعت قبل و... امضا فعال شده : با فعال سازی این گزینه فرصتی برای مشتریان اضافه می‌شود تا امضا خود را مشخص کنند. این امضا زیر هر پست تالارگفتمان نشان داده خواهد شد. نمایش تعداد نوشته مشتری ها : با فعال سازی این گزینه تعداد پست های مشتریان نشان داده می‌شود. ویرایشگر انجمن : در این بخش می‌توانید نوع ویرایشگر انجمن را انتخاب کنید.

عمومی

بخش دوم مجوز ها اجازه به کاربران میهمان برای ایجاد مطالب : با فعال سازی این گزینه به کاربران مهمان اجازه نوشته را می دهید. مجوز به کاربران میهمان برای ایجاد موضوع : با فعال سازی این گزینه به کاربران مهمان اجازه ایجاد موضوع را می دهید. اجازه ویرایش پستها به مشتریا : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه ویرایش نوشته ها را می دهید. مجوز حذف نوشته ها توسط مشتری ها : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه حذف نوشته ها را می دهید. به مشتریان اجازه می دهد تا اشتراک های انجمن را مدیریت کنند : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه مدیریت اشتراک های انجمن را می دهید. به کاربران اجازه رای دادن به پست ها را بده : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه رای دادن به پست ها را می دهید. حداکثر تعداد رای در هر روز : در این بخش می توانید حداکثر تعداد رای در یک روز را تعیین کنید. مجوز پیام خصوصی : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه ارسال پیام خصوصی را می دهید.

مجوز ها

بخش سوم تعداد آیتم در صفحه اندازه صفحه های متنی : در این بخش می‌توانید تعداد نمایش موضوعات در یک صفحه را تعیین کنید. به عنوان مثال 10 موضوع در یک صفحه اندازه تعداد پست ها در صفحه بلاگ : در این بخش می‌توانید تعداد نمایش پست ها در یک صفحه را تعیین کنید. اندازه صفحه نتایج جستجو : در این بخش می‌توانید تعداد نمایش نتایج جستجو را تعیین کنید. به عنوان مثال 10 نتیجه در یک صفحه اندازه صفحه بحث فعال :

تعداد آیتم در صفحه ها

بخش چهارم فید ها خوراک انجمن فعال شده : با فعال سازی این گزینه RSS انجمن در وبسایت فعال می‌شود. تعداد خوراک انجمن : در این بخش می‌توانید تعداد نمایش RSS انجمن را تعیین کنید. فعال سازی RSS feed بحث و گفتگوهای فعال : با فعال سازی این گزینه RSS انجمن برای موضوع های بحث های فعال، را فعال می کنید. تعداد خوراک بحث های فعال : در این بخش می‌توانید تعداد موضوعات شامل RSS بحث های فعال را تعیین کنید.

فید ها