Skip to main content

تنظیمات سبد خرید

تنظیمات سبد خرید

کلیه تنظیماتی که به صفحه سبد خرید فروشگاه مرتبط شود در این بخش قرار دارد. تب تنظیمات سبد خرید شامل ۳ بخش عمومی، سبد خرید کوچک و لیست علاقه مندی ها است که در ادامه به توضیحات آن می‌پردازیم.

بخش اول عمومی نمایش بخش کوپن تخفیف : با فعال سازی این گزینه قسمت کد تخفیف در صفحه سبد خرید نمایش داده می‌شود. نمایش بخش کارت هدیه : با فعال سازی این گزینه قسمت کارت هدیه در صفحه سبد خرید نمایش داده می‌شود. مجوز ویرایش موارد سبد خرید : با فعال سازی این گزینه به کاربران اجازه ویرایش مواردی که در حال حاضر در سبد خرید قرار گرفته است را می دهید. حداکثر اقلام سبد خرید : در این بخش می‌توانید بیشترین تعداد محصول متمایز مجاز در سبد خرید را تعیین کنید. سبد خرید مشترک بین فروشگاه ها : با فعال سازی این گزینه می توانید تعیین کنید که آیا سبد خرید (و لیست علاقه‌مندی‌ها) بین فروشگاهها به اشتراک گذاشته شود (در صورت استفاده از چند فروشگاهی) نمایش تصویر محصول روی سبد : با فعال سازی این گزینه تصاویر محصول در سبد خرید نمایش داده می‌شوند. نمایش سبد بعد از اضافه شدن محصول : اگر این گزینه فعال باشد، بعد از اضافه شدن محصول به سبد خرید آن را به مشتری نشان خواهد داد، اگر فعال نباشد مشتری در همان صفحه خواهد ماند و محصول به سبد خرید اضافه خواهد شد. تعداد فروش متقابل : در این بخش می توانید تعداد فروش متقابل روی صفحه سبد خرید، را نمایش دهید. اگر نمی خواهید فروش های متقابل بارگذاری شود مقدار را ۰ بگذارید.

پیشرفته

بخش دوم سبد خرید کوچک نمایش سبد خرید کوچک : با فعال سازی این گزینه سبد خرید کوچک در سایت فعال می شود. شماره محصول سبد خرید کوچک : در این بخش می‌توانید حداکثر تعداد محصولات که در سبد خرید کوچک قابل مشاهده است را مشخص کنید. نمایش تصاویر محصول در سبد خرید کوچک : با فعال سازی این گزینه تصاویر محصولات در سبد خرید کوچک نمایش داده می شود.

سبد خرید mini

بخش سوم لیست علاقه مندی ها حداکثر اقلام فهرست علاقمندی : در این بخش می‌توانید بیشترین تعداد محصول متمایز مجاز در فهرست علاقمندی را مشخص کنید. نمایش تصویر روی فهرست علاقمندی : با فعال سازی این گزینه تصاویر محصولات در فهرست علاقه مندی‌ها نمایش داده می شود. به مشتریان اجازه می دهد تا فهرست علاقه مندی هایشان را ایمیل کنند : با فعال سازی این گزینه به مشتریان اجازه ارسال ایمیل فهرست علاقمندی ها به دوستان را می‌دهید. مجوز به کاربران میهمان برای ارسال ایمیل فهرست علاقمندی ها : با فعال سازی این گزینه به کاربران مهمان اجازه ارسال ایمیل فهرست علاقمندی ها به دوستان را می‌دهید. مجوز اضافه کردن موارد عدم موجودی به فهرست علاقمندی : با فعال سازی این گزینه اجازه اضافه کردن محصولات ناموجود در انبار به فهرست علاقمندی را می‌دهید. انتقال موارد از فهرست علاقمندی به سبد خرید : با فعال سازی این گزینه اجازه انتقال محصولات از فهرست علاقمندی به سبد خرید زمانی که کاربران روی افزودن به سبد خرید کلیک می کنند را می‌دهید، اگر این گزینه فعال نشود سیستم به صورت اتوماتیک از لیست فهرست علاقه مندی یک کپی می‌گیرد. نمایش فهرست علاقه مندی بعد از اضافه شدن محصول : اگر این گزینه فعال باشد، بعد از اضافه شدن محصول به فهرست علاقمندی آن را به مشتری نشان خواهد داد، اگر فعال نباشد مشتری در همان صفحه خواهد ماند و محصول به فهرست علاقمندی اضافه خواهد شد.

لیست مورد علاقه