Skip to main content

معیارها

این قسمت چگونگی اضافه کردن واحدهایی از وزن و ابعاد را توضیح می‌دهد.

برای اضافه کردن ابعاد( وزن های) جدید:

به منوی پیکربندی و پس از آن ارسال و سپس معیارها بروید. در قسمت ابعاد( وزن ها) روی اضافه کردن یک رکورد جدید کلیک کنید. قسمت ابعاد ( وزن ها) به صورت زیر گسترش میابد:

جزئیات واحد جدید را وارد کنید:

. نام واحد (وزن) جدید

. کلید واژه سیستمی برای این واحد

. نسبت واحد بعد ( وزن) اولیه (؟)

. ترتیب نمایش معیار در لیست. عدد ۱ نمایانگر بالاترین اولویت است.

روی ذخیره کلیک کنید. واحد بعد (وزن) جدید به سر برگ بعدها (وزن ها) اضافه شده است.

یادداشت شما می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه به عنوان بعد (وزن) اولیه در نظر گرفته شود، آن بعد را به عنوان بعد اولیه در نظر بگیرید.

روی دکمه ویرایش در کنار معیار کلیک کنید تا جزئیات آن را همانطور که در بالا توضیح داده شد ویرایش کنید.