Skip to main content

لیست کنترل دسترسی

لیست کنترل دسترسی، دسترسی کاربران را به قسمت های مشخصی از سال محدود می کند. این لیست توسط مدیر مدیریت می شود. بنابر این کاربر باید اجازه مدیر را برای دسترسی به آن داشته باشد. لیست دسترسی مشخصات زیر دارای مشخصات زیر است:

. لیست کنترل دسترسی نقش-محور است و نقش هایی چون مدیران سراسری، مدیران محتوا و غیره را مدیریت می‌کند. این لیست از نقش ها در پنجره نقش های مشتری تنظیم می شود.( مشتری ها--> نقش های مشتری)

. لیست کنترل دسترسی در بخش مدیریت قرار دارد. برای دسترسی لیست کنترل دسترسی یک کاربر باید در نقش مدیر باشد باشد

. عملکردهای مدیر از قبل تعریف شده است که شامل مدیریت سفارشات، مدیریت مشتریان و بسیاری دیگر است.

برای مدیریت لیست کنترل دسترسی:

به منوی پیکربندی رفته و سپس قسمت لیست کنترل دسترسی بروید. پنجره لیست کنترل دسترسی نمایش داده می شود:

نقشهای مورد نیاز را که در کنار موارد اقدامات مشتری است انتخاب کنید. بر این اساس نقشه های انتخاب شده به اقدامات انتخاب شده دسترسی خواهند داشت.

مثال:

ما نقشی به عنوان مدیر محتوا احتیاج داریم. مدیر محتوا باید به کالاهای جدید، مدیریت تولید کننده‌ها، ویرایش نظرات برای سایت، بلاگ ها، کمپین ها دسترسی داشته باشد اما به سبدهای خرید دسترسی نداشته باشد.

  1. در قسمت نقش مشتری ها نقشه تحت عنوان مدیر محتوا بسازید. ( مشتری ها--> نقش های مشتری)

  2. در لیست کنترل دسترسی مجوزهای روبه رو راه انتخاب کنید: دسترسی به بخش مدیر، بخش مدیر. مدیریت کردن بلاگ، بخش مدیر. مدیریت کردن کمپین ها، بخش مدیر. مدیریت کردن بلاگ مدیریت کردن انجمن ها، بخش مدیر. مدیریت کردن اخبار، بخش مدیر. مدیریت کردن مشترکین خبرنامه، فروشگاه عمومی. مجوز جهت یابی، فروشگاه عمومی. نمایش قیمت ها.

  3. تغییرات را ذخیره کنید.