Skip to main content

ویژگی های پرداخت

ویژگی های پرداخت

در صفحه سبد خرید امکان پیشنهاد سرویس های بیشتر (به عنوان مثال کادو پیچ کردن) به مشتری را قبل از ثبت سفارش فراهم می کند.

در این صفحه نمایی از کلیه ویژگی های پرداختی که در نظر گرفته اید را مشاهده می‌کنید. در کنار هر محصول دو دکمه ویرایش و حذف وجود دارد که با انتخاب هر کدام عملیات مورد نظر اعمال می شود. برای درج یک ویژگی پرداخت جدید بر روی دکمه افزودن جدید کلیک می کنید. بخش ویژگی پرداخت دارای ۳ زبانه اصلی است : اطلاعات ویژگی ، مقادیر ویژگی، شرط

![ویژگی های پرداخت](/img/catalog/payment-attributes.md/ویژگی-های- پرداخت.jpg)

زبانه اول اطلاعات ویژگی نام » نام ویژگی مورد نظر ( به عنوان مثال کادوپیچی ) متن اعلان » متن نمایش به مشتری (به عنوان مثال آیا نیاز به کادو پیچی دارید ؟ ) مورد نیاز » در صورت تیک زدن این گزینه این ویژگی الزامی می شود و کاربر برای نهایی سازی سفارش خود میبایست مقداری را برای این ویژگی انتخاب کند. کالای قابل ارسال مورد نیاز است » در صورت تیک زدن این گزینه این ویژگی در هنگامی که کالای قابل ارسال در سبد وجود دارد فعال میشود. معاف از مالیات » در صورت فعال بودن ویژگی پرداخت معاف از مالیات می شود. دسته مالیات » دسته مالیاتی را مشخص کنید. نوع کنترل » در این بخش می توانید نحوه نمایش ویژگی را انتخاب کنید. ( به عنوان مثال فهرست کشویی ) ترتیب نمایش » در این قسمت می‌توانید با شماره گذاری ترتیب نمایش ویژگی پرداخت ها را انتخاب کنید. محدود در فروشگاه ها » از این قسمت می توانید فروشگاه هایی که می خواهید این ویژگی پرداخت را داشته باشند، انتخاب کنید.

اطلاعات ویژگی

زبانه دوم مقادیر ویژگی یک ویژگی پرداخت ممکن است شامل چند مورد باشد. در بخش مقادیر ویژگی می توانید موارد مد نظر را وارد کنید. ویژگی نیاز به کادوپیچی را در نظر بگیرید. این ویژگی باید شامل ۲ گزینه بله و خیر باشد. برای درج مقادیر ویژگی جدید بر روی گزینه افزودن مقدار جدید پرداخت کلیک کنید.

نام » نام مقدار ( به عنوان مثال بله ) تنظیم قیمت » در این بخش می توانید برای ویژگی پرداخت قیمت تنظیم کنید. قیمتی که در این بخش در نظر بگیرید به فاکتور مشتری اضافه می شود. تنظیم وزن » از قبل انتخاب شده » در صورت تیک زدن این فیلد می توانید تعیین کنید که این مقدار به صورت پیش فرض برای مشتری انتخاب شده باشد. ترتیب نمایش » در این قسمت می‌توانید با شماره گذاری ترتیب نمایش مقادیر را انتخاب کنید.

مقادیر ویژگی