Skip to main content

ورود اطلاعات تولید کنندگان از اکسل

ورود اطلاعات تولیدکنندگان از طریق اکسل

با استفاده از ورود و خروج اطلاعات میتوانید تمامی تولیدکنندگان خود را با استفاده از فایل اکسل راحتتر و سریعتر وارد کنید. زمانی که قصد ویرایش یکی از فیلدهای تولیدکنندگان را دارید ، همه موارد مورد نظر را در فایل اکسل تغییر خواهید داد و یکبار آپلود می‌کنید تا تمامی تغییرات شما در فروشگاه اعمال شوند. این حالت در زمانی که تعداد تولیدکنندگان شما زیاد هستند، موجب صرفه جویی در زمان تعریف آنها می گردد.

 ورود اطلاعات تولید کنندگان از اکسل

برای تهیه یک فایل اکسل از تولیدکنندگان به بخش تولیدکنندگان وارد شده و بر روی دکمه استخراج کلیک می کنیم. با انتخاب استخراج در قالب اکسل شما یک فایل اکسل خروجی از تولیدکنندگان خواهید داشت. حال نیاز است که فایل را باز کنید و تولیدکنندگان بعدی خود را با توجه به تولیدکننده درج شده پر کنید.

تمامی عنوان های ستون اکسل با عنوان انگلیسی هستند. اگر می خواهید یک تولیدکننده جدید را اضافه کنید عنوان های انگلیسی تولیدکننده را به هیچ عنوان پاک نکنید. چرا که این عنوان ها بیانگر داده هایی هستند که مشخص می کند رکورد جدید در کدام بخش دیتا بیس ذخیره شود. عناوین مهمی که در هنگام درج تولیدکنندگان پر کردن آنها ضروری است و در فایل اکسل که عنوان آنها انگیسی هستند به شرح زیر است:

Name : نام برند Description : توضیحات برند Picture : تصویر برند DisplayOrder : ترتیب نمایش تولیدکنندگان برای تصاویر ابتدا باید تصاویر را بارگذاری کرده و سپس مسیر تصویر را در این بخش وارد کنیم.