Skip to main content

الزامات سیستمی

به منظور راه اندازی فروش گستر باید موارد زیر را بر روی سرور مورد نظر نصب شده باشد.

سیستم عامل های پشتیبانی شده

Windows 7, 8, 10, 11

Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022

وب سرورهای پشتیبانی شده

Internet Information Service (IIS) 7.0 یا بالاتر

ASP.NET 4.5 (MVC 5.0)

Microsoft .NET Framework 4.5.1 یا بالاتر

دیتابیس های پشتیبانی شده

MS SQL Server 2008 یا بالاتر

مرورگرهای پشتیبانی شده

  • Microsoft Internet Explorer 8و بالاتر
  • Mozilla Firefox 2.0 و بالاتر
  • Google Chrome 1.x
  • Apple Safari 2.x

سیستم عاملهای پشتیبانی شده اپلیکیشن موبایل

  • Android 6.0 و بالاتر
  • iOS 9 و بالاتر
نکته

اگر قصد دارید از ویژگی چند فروشگاهی استفاده کنید، به علت نیاز به قابلیت (SNI ( server name indication می بایست از Windows Server 2012 به همراه IIS 8 استفاده گردد.