Skip to main content

ابزار نشانه گذاری(watermark)

واترمارک (watermark) کلا دارای سه بخش هستن . برای گذاشتن واترمارک میتوانیم از متن روی عکس ها یا لوگو روی عکس ها ویا هردو استفاده بکنیم.

بخش اول تنظیمات متن :

• ابتدا فعال یا عدم فعال بودن این ویژگی را انتخاب میکنیم.

• سپس متنی که میخواهیم روی تصاویرنمایش دهیم را تایپ میکنیم.

• انتخاب فونت دلخواه برای متن

• انتخاب رنگ دلخواه برای متن

• اندازه متن که بر اساس اندازه تصویر اصلی بوده و برحسب درصد میباشد.

• موقعیت قرارگیری متن را انتخاب میکنیم مثلا بالا چپ

• میزان شفافیت عددی بین 0 تا 1 بوده که هرچی از سمت صفر به سمت یک برویم متن ما واضح تر خواهد بود.

• میزان زاویه که که میخواهیم متن داشته باشد مثلا وقتی بخواهیم متن را بصورت عمودی یا مورب روی عکس قراربگیرد.

نمایش تب watermark

بخش دوم تنظیمات تصویر:

• ابتدا فعال یا عدم فعال بودن این ویژگی را انتخاب میکنیم.

• بارگذاری تصویر یا لوگوی مد نظر با کلیک برای فیلد و انتخاب فایل مورد نظر از دیوایس در دسترستون

• اندازه متن که بر اساس اندازه تصویر اصلی بوده و برحسب درصد میباشد.

• موقعیت قرارگیری متن را انتخاب میکنیم مثلا بالا چپ

• میزان شفافیت عددی بین 0 تا 1 بوده که هرچی از سمت صفر به سمت یک برویم متن ما واضح تر خواهد بود.

نمایش تب watermark

بخش سوم :

تمامی گزینه های این بخش برای فیلنر کردن ویژگی واترمارک هستن که میتوانید انتخاب کنید روی دسته از عکس های وارد شده روس سایت قرار بگیرن.

نمایش تب watermark