Skip to main content

مشاور سئو

مشاور سئو

ماژول مشاور سئو شامل دو بخش تنظیمات و بخش کاربری می باشد .

بخش اول (تنظیمات) : در بخش تنظیمات ماژول، بخش ها و فیلد هایی را مشاهده خواهید کرد که برای کنترل حداقل و حداکثر کاراکترهای یا همان تعداد حرف های قسمت هایی که روی سئو شما تاثیر گذارند، مشاهده خواهید کرد. مقادیر پیشفرض این تنظیمات مقادیر کاملا استاندارد وجهانی میباشد که از طرف تیم کاملا بررسی شده است.

اما دلیل وجود این بخش برای سئو کاران حرفه ای هستش که نقاط قوت و ریز سئو برای انجام سئو اختصاصی برای کسب کارها میدانند و با توجه به این نکات نیازمند تغییر تعداد کاراکترها هستند.

نمایش تب مشاور سئو

بخش دوم (کاربری ماژول): آخرین گزینه ی منوی پنل مدیریت سایت ماژول مشاور سئو میباشد که در آن میتوانیم به چک کردن میزان سئو انجام شده روی تمامی قسمت های تاثیرگذار سایت بر سئو دسترسی داشته باشیم

نمایش تب مشائر سئو

نکته

همچنین میتوانیم در تب سئو تمامی بخش های تاثیرگذار برسئو، راهنمایی های این ماژول را مشاهده کنیم. به عنوان مثال در تب سئو کالاها .

نمایش تب مشاور سئو