Skip to main content

درخواست پیش فاکتور

بعد از نصب ماژول وارد تب تنظیمات می شویم

quote

• مدت اعتبار زمانی است که بعد از تایید پیش فاکتور توسط ادمین پیش فاکتور فعال و قابلیت پرداخت را برای مشتری دارد.

• وضعیت درخواست پیش فاکتور مشخص کننده وضعیت لحظه¬ای پیش فاکتور بعد از ثبن درخواست پیش فاکتور توسط مشتری می باشد.

• روش پرداخت پیش فرض نوع پرداخت پیش فرض مشتری بعد از تایید پیش فاکتور را مشخص میکند.

• فیلدهای پیش فاکتور و باتم های آن گزینه هایی هستند که بصورت اپشنال می¬توان روشن نمود و بعد از ثبت درخواست توسط مشتری، ادمین می¬تواند آنهارا پر کند

• قسمت قالب ها و فیلد هایش برای مشخص نمود قالب های در دسترس که پیش فاکتور باید داشته باشد و گذاشتن عکس در پیش فاکتور استفاده می¬شود.

  بخش دوم: وارد سر تیتر فروش شوید و گزینه پیش فاکتور را انتخاب کنید

quote

این قسمت شامل همه ی درخواست های پیش فاکتور که توسط کاربران شما ثبت شده،می باشد.

با ورود به صفحه هر درخواست با کلیک بر روی درخواست ها می توانید ببنید این درخواست شامل چه کالاهایی بوده، وضعیت پیش فاکتور هارا کنترل کرده مثلا تاییدشون کنید یا در حال بررسی قرار دهید و می-توانید فیلد های پیش فاکتور را در صورت استفاده از آنها ( فعال کردنشون از طریق تنظیمات ماژول) پر کنید.