Skip to main content

پاپ آپ پیشرفته

بخش اول : دکمه اول که برای فعالسازی یا غیر فعالسازی popup هستش

بخش دوم : فیلد دوم انتخاب زمانی یا موقعیتی که popup در آن نمایش داده میشود.

بخش سوم : میتوانیم popup را در تعداد دفعات نمایش به هر مشتری محدود کنیم.

بخش چهارم : میتوانیم در فیلد چهارم صفحاتی که popup در آن نمایش داده میشود انتخاب کنیم.

محدودسازی popup :

• اگر از marketplace یا multistore استفاده میکنید میتوانید popup را محدود به نقش مشتری یا محدود به هرکدام از فروشگاهاتون بکنید.

نمایش تب پاپ اپ

بخش پنجم : در دو فیلد آخر هم،عنوان و متن popup را انتخاب میکنیم .