Skip to main content

مدیریت فاکتورها

مدیریت فاکتورها این ماژول جهت صدور فاکتور رسمی، گزارشگیری از فاکتورهای صادر شده استفاده میشود. فاکتور زمانی صادر میشود که یک سفارش پرداخت گردد. اگر پرداخت به صورت آنلاین باشد فاکتور پس از پرداخت موفق صادر میگردد. و اگر به عنوان مثال پرداخت در محل باشد، صدور فاکتور پس از دریافت وجه از مشتری و تعیین سفارش به عنوان پرداخت شده صادر می گردد.

نکته

این ماژول به گونه ای طراحی شده که ترافیک زیاد فروشگاه نیز با پرداخت همزمان چندین فاکتور به هیچ عنوان شماره فاکتور تکراری ایجاد نخواهد شد.

با نصب این ماژول، منوی فاکتورها به منوی اصلی فروش اضافه می گردد.

تنظیمات برای شروع استفاده از این ماژول دو تنظیم را ابتدا باید لحاظ نمایید.

  • مقدار اولیه شماره فاکتور (seed) - این مقدار اگر صفر تنظیم گردد که مقدار پیش فرض این نتظیم است شماره گذاری فاکتورها از 1 شروع میشود و به ترتیب افزایش میابد. کاربرد این تنظیم در مواردی است که فاکتورهای دیگری به صورت دستی یا با استفاده از سیستم دیگری صادر شده و میخواهیم شماره فاکتورهای جدید که توسط فروش گستر صادر میشوند در امتداد شماره های صادر شده قبلی باشد. مثلن اگر تا کنون 100 فاکتور صادر شده و میخوایم شماره دهی از 101 شروع شود با تنظیم مقدار 101 برای مقدار اولیه شماره فاکتور اولین فاکتور صادر شده در فروش گستر 101 خواهد بود و شماره های بعدی 102، 103 و به همین ترتیب صادر خواهند شد. اصولن این مقدار فقط یک بار در ابتدای شروع به کار فروشگاه آنلاین شما باید تنظیم گردد و پس از آن تغییر در آن ممکن است موجب گسستگی شماره فاکتورها شود.

  • قالب شماره فاکتور - قالب یا فورمت شماره فاکتور قالبی است که شماره فاکتور در آن قالب نمایش داده میشود. مثلن اگر فورمت را به صورت inv-{0} تعیین کنیم، شماره فاکتور 101 به صورت inv-101 نمایش داده خواهد شد.

نمونه

1401ف-{0} --> 1401ف-101

در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد فورمت های قابل استفاده پیدا کنید.

توجه

این ماژول در حال حاضر از حالت چندفروشگاهی پشتیبانی نمیکند.