Skip to main content

Headless Commerce

Headless Commerce به پلتفرمی گفته میشود که همه قابلیت های آن از طریق API در دسترس باشد به طوری ک برنامه نویسان بتوانند بدون نیاز به کد نویسی در سمت بک اند بتوانند فرانت اند و رابط کاربری مورد نظر خود را برای راهکار فروشگاهی مورد نظر خود پیاده سازی نمایند.

فروش گستر با فراهم آوردن این امکان برای کسب و کارهایی که تیم توسعه خود را دارند این راهکار را ارائه داده است تا کسب و کارها با شناختی که مشتریان خود دارند بتوانند تجربه کاربری مورد نظر خود را بدون دقدقعه مسائل دیگر فروش آنلاین توسعه دهند.